Studia i Ekspertyzy Biura Poselskiego

397. Dzieje najnowsze jako przedmiot zarządzania iluzją cz.11, broszura Pobranie, maj 2024
396. Dzieje najnowsze jako przedmiot zarządzania iluzją cz.12, broszura Pobranie, maj 2024
395. Dzieje najnowsze jako przedmiot zarządzania iluzją cz.13, broszura Pobranie, maj 2024
394. Dzieje najnowsze jako przedmiot zarządzania iluzją cz.14, broszura Pobranie, maj 2024
393. Dzieje najnowsze jako przedmiot zarządzania iluzją cz.15, broszura Pobranie, maj 2024
392. Dzieje najnowsze jako przedmiot zarządzania iluzją cz.16, broszura Pobranie, maj 2024
391. Dzieje najnowsze jako przedmiot zarządzania iluzją cz.17, broszura Pobranie, maj 20247

390. Dzieje najnowsze jako przedmiotu zarządzania iluzją cz.1, broszura Pobranie, maj 2024
389. Dzieje najnowsze jako przedmiotu zarządzania iluzją cz.2, broszura Pobranie, maj 2024
388. Najnowsza historia Polski jako przedmiot analizy historiozoficznej, broszura Pobranie, maj 2024
387. Historiozoficzna analiza najnowszych dziejów Polski, broszura Pobranie, maj 2024
386. Zarządzanie przez kapitał – ogólna teoria systemu, broszura Pobranie, maj 2024
385. Ogólna teoria ryzyka życia w III RP, broszura Pobranie, maj 2024
384. Niewolnicy, zdrada węglowa, konsekwencje zdrady, broszura Pobranie, maj 2024
383. Hasłowy język komunikacji kontra sumienie_Prognoza wyborów28IV2024, broszura Pobranie, kwiecień 2024
381. Polityka jako przedmiot zarządzania pozorem_cz.1, broszura Pobranie, kwiecień 2024
382. Polityka jako przedmiot zarządzania pozorem_cz.2, broszura Pobranie, kwiecień 2024
380. Czy podatnik płaci za komedię czytania w kominiarkach, broszura Pobranie, kwiecień 2024
378. „Zdrada węglowa” Wojciecha Błasiaka i „Niewolnicy” Waldemara Gałuszko cz. 09, broszura Pobranie, kwiecień 2024
379. „Zdrada węglowa” Wojciecha Błasiaka i „Niewolnicy” Waldemara Gałuszko cz. 10, broszura Pobranie, kwiecień 2024
376. Opowieść o Kainie i Ablu… cz.01, broszura Pobranie, kwiecień 2024
375. Opowieść o Kainie i Ablu… cz.02, broszura Pobranie, kwiecień 2024
374. Opowieść o Kainie i Ablu… cz.03, broszura Pobranie, kwiecień 2024
373. Materialistyczna wizja zubożenia relacji między osobami w zarządzaniu przez kapitał, broszura Pobranie, kwiecień 2024
372. Wynaturzone pojęcie wolności we współczesnym zarządzaniu przez kapitał. Cz.01, broszura Pobranie, kwiecień 2024
371. Wynaturzone pojęcie wolności we współczesnym zarządzaniu przez kapitał. Cz.02, broszura Pobranie, kwiecień 2024
370. Kapitalizm a Solidarność cz. 01, broszura Pobranie, kwiecień 2024
369. Kapitalizm a Solidarność cz. 02, broszura Pobranie, kwiecień 2024
368. Znaczenie języka – analiza wyborów 15 X 2023_01, broszura Pobranie, marzec 2024
367. Znaczenie języka – analiza wyborów 15 X 2023_02, broszura Pobranie, marzec 2024
366. Znaczenie języka – analiza wyborów 15 X 2023_03, broszura Pobranie, marzec 2024
365. Znaczenie języka – analiza wyborów 15 X 2023_04, broszura Pobranie, marzec 2024
364. Znaczenie języka – analiza wyborów 15 X 2023_05, broszura Pobranie, marzec 2024
363. Znaczenie języka – analiza wyborów 15 X 2023_06, broszura Pobranie, marzec 2024
362. Znaczenie języka – analiza wyborów 15 X 2023_07, broszura Pobranie, marzec 2024
361. Znaczenie języka – analiza wyborów 15 X 2023_08, broszura Pobranie, marzec 2024
360. Znaczenie języka – analiza wyborów 15 X 2023_09, broszura Pobranie, marzec 2024
359. Uwagi Kamili Michałowskiej (na temta: ”Bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie a zagadnienie ryzyka.Cz_1. Ekonomia w różnych skalach”), broszura Pobranie, listopad 2023
358. Pandemia, Jan Paweł II, Jerzy Popiełuszko i Kopernik. Cz. I, broszura Pobranie, listopad 2023
357. Pandemia, Jan Paweł II, Jerzy Popiełuszko i Kopernik. Cz. II, broszura Pobranie, listopad 2023
356. Od strukturalizmu w fizyce do strukturalizmu w ekonomii. Cz. I, broszura Pobranie, październik 2023
355. Od strukturalizmu w fizyce do strukturalizmu w ekonomii. Cz. II, broszura Pobranie, październik 2023
354. Od strukturalizmu w fizyce do strukturalizmu w ekonomii. Cz. III, broszura Pobranie, październik 2023
353. Analiza-wyborów_15 X2023, broszura Pobranie, październik 2023
352. Bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie a zagadnienie ryzyka. Cz.I, broszura Pobranie, październik 2023
351. Bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie a zagadnienie ryzyka. Cz.II, broszura Pobranie, październik 2023
350. Rodzina i zdrowie rodziny 1, broszura Pobranie, wrzesień 2023
349. Wytyczno – refleksje na marginesie pierwszego Katynia, broszura Pobranie, lipiec 2023
348. Od biologii do psychopolityki 12, broszura Pobranie, czerwiec 2023
347. Od biologii do psychopolityki 11, broszura Pobranie, czerwiec 2023
346. Od biologii do psychopolityki 10, broszura Pobranie, czerwiec 2023
345. Od biologii do psychopolityki 09, broszura Pobranie, czerwiec 2023
344. Od biologii do psychopolityki 08, broszura Pobranie, czerwiec 2023
343. Od biologii do psychopolityki 07, broszura Pobranie, czerwiec 2023
342. Od biologii do psychopolityki 06, broszura Pobranie, czerwiec 2023
341. Od biologii do psychopolityki 05, broszura Pobranie, czerwiec 2023
340. Od biologii do psychopolityki 04, broszura Pobranie, czerwiec 2023
339. Od biologii do psychopolityki 03, broszura Pobranie, czerwiec 2023
338. Od biologii do psychopolityki 02, broszura Pobranie, czerwiec 2023
337. Od biologii do psychopolityki 01, broszura Pobranie, czerwiec 2023

336. Od biologii do psychopolityki całość, broszura Pobranie, czerwiec 2023

335. Jak imperia walczą o pokój i skąd się biorą wojny kognitywne Ia, broszura Pobranie, czerwiec 2023
334. Jak imperia walczą o pokój i skąd się biorą wojny kognitywne Ib, broszura Pobranie, czerwiec 2023
333. Jak imperia walczą o pokój i skąd się biorą wojny kognitywne II, broszura Pobranie, czerwiec 2023
332. Jak imperia walczą o pokój i skąd się biorą wojny kognitywne III, broszura Pobranie, czerwiec 2023
331. Jak imperia walczą o pokój i skąd się biorą wojny kognitywne IV, broszura Pobranie, czerwiec 2023
330. Jak imperia walczą o pokój i skąd się biorą wojny kognitywne V, broszura Pobranie, czerwiec 2023
329. Jak imperia walczą o pokój i skąd się biorą wojny kognitywne VI, broszura Pobranie, czerwiec 2023
328. Jak imperia walczą o pokój i skąd się biorą wojny kognitywne VII, broszura Pobranie, czerwiec 2023
327. Jak imperia walczą o pokój i skąd się biorą wojny kognitywne VIII, broszura Pobranie, czerwiec 2023
326. Metodologia a geniusz kontra sztuczna inteligencja. Cz.VII, broszura Pobranie, maj 2023
325. Metodologia a geniusz kontra sztuczna inteligencja. Cz.VI, broszura Pobranie, maj 2023

323. Geniusz ludzki kontra sztuczna inteligencja. Cz.IV, broszura Pobranie, maj 2023
321. Geniusz ludzki kontra sztuczna inteligencja. Cz.III, broszura Pobranie, maj 2023
320. Geniusz ludzki kontra sztuczna inteligencja, broszura Pobranie, maj 2023

317. Wojna na Ukrainie jako fragment konfrontacji, broszura Pobranie, kwiecień 2023
316. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka v.3 – Cz. I, broszura Pobranie, styczeń 2023
315. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka v.3 – Cz. II, broszura Pobranie, styczeń 2023
314. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka v.3 – Cz. III, broszura Pobranie, styczeń 2023
313. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka v.3 – Cz. IV, broszura Pobranie, styczeń 2023
312. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka v.3 – Cz. V, broszura Pobranie, styczeń 2023
311. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka v.3 – Cz. VI, broszura Pobranie, styczeń 2023
310. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka v.3 – Cz. VII, broszura Pobranie, styczeń 2023
309. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka v.3 – Cz. VIII, broszura Pobranie, styczeń 2023
308. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka v.3 – Cz. IX, broszura Pobranie, styczeń 2023
307. Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny – I, broszura Pobranie, grudzień 2022
306. Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny – II, broszura Pobranie, grudzień 2022
305. Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny – III, broszura Pobranie, grudzień 2022
304. Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny – IV, broszura Pobranie, grudzień 2022
303. Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny – V, broszura Pobranie, grudzień 2022
302. Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny – VI, broszura Pobranie, grudzień 2022
301. Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny – VII, broszura Pobranie, grudzień 2022
300. Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny – VIII, broszura Pobranie, grudzień 2022
299. Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny – IX, broszura Pobranie, grudzień 2022

298. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka. Cz. I, broszura Pobranie, listopad 2022
297. Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a etyka. Cz. II, broszura Pobranie, listopad 2022
296. Zagadnienie granicznych probl_metodologii w zarządzaniu_etyka, broszura Pobranie, listopad 2022
295. Wojna – geneza, analiza, skutki, prognoza Cz.I, broszura Pobranie, październik 2022
294. Wojna – geneza, analiza, skutki, prognoza Cz.II, broszura Pobranie, październik 2022
293. Wojna – geneza, analiza, skutki, prognoza Cz.III, broszura Pobranie, październik 2022
292. Wojna – geneza, analiza, skutki, prognoza Cz.IV, broszura Pobranie, październik 2022
291. Wojna, cywilizacja łacińska a droga pokoju. Cz.I., broszura Pobranie, październik 2022
290. Wojna, cywilizacja łacińska a droga pokoju. Cz.II., broszura Pobranie, październik 2022
288. Wojna, cywilizacja łacińska a droga pokoju. Cz.III., broszura Pobranie, październik 2022
288. Wojna, cywilizacja łacińska a droga pokoju. Cz.IV., broszura Pobranie, październik 2022
287. Wojna, cywilizacja łacińska a droga pokoju. Cz.V., broszura Pobranie, październik 2022
286. Wojna Rosji Cz.I, broszura Pobranie, wrzesień 2022
285. Wojna Rosji Cz.II, broszura Pobranie, wrzesień 2022
284. Zarządzanie i modele gospodarowania, broszura Pobranie, sierpień 2022
283. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.30, broszura Pobranie, lipiec 2022
282. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.29, broszura Pobranie, lipiec 2022
281. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.28, broszura Pobranie, lipiec 2022
280. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.27, broszura Pobranie, lipiec 2022
299. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.26, broszura Pobranie, lipiec 2022
278. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.25, broszura Pobranie, lipiec 2022
277. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.24, broszura Pobranie, lipiec 2022
276. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.23, broszura Pobranie, lipiec 2022
275. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.22, broszura Pobranie, lipiec 2022
274. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.21, broszura Pobranie, lipiec 2022
273. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.20, broszura Pobranie, lipiec 2022
272. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.19, broszura Pobranie, lipiec 2022
271. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.18, broszura Pobranie, lipiec 2022
270. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.17, broszura Pobranie, lipiec 2022
269. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.16, broszura Pobranie, lipiec 2022
268. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.15, broszura Pobranie, lipiec 2022
267. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.14, broszura Pobranie, lipiec 2022
266. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.13, broszura Pobranie, lipiec 2022
265. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.12, broszura Pobranie, lipiec 2022
264. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.11, broszura Pobranie, lipiec 2022
263. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.10, broszura Pobranie, lipiec 2022
262. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.9, broszura Pobranie, lipiec 2022
261. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.8, broszura Pobranie, lipiec 2022
260. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.7, broszura Pobranie, lipiec 2022
259. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.6, broszura Pobranie, lipiec 2022
258. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.5, broszura Pobranie, lipiec 2022
257. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.4, broszura Pobranie, lipiec 2022
256. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.3, broszura Pobranie, lipiec 2022
255. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.2, broszura Pobranie, lipiec 2022
254. Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina cz.1, broszura Pobranie, lipiec 2022

253. Wojna Rosji na Ukrainie jako kontynuacja wadliwego systemu politycznego, który wygenerował II W.Św. Cz. I, broszura Pobranie, kwiecień 2022
252. Wojna Rosji na Ukrainie jako kontynuacja wadliwego systemu politycznego, który wygenerował II W.Św. Cz.II, broszura Pobranie, kwiecień 2022
251. Wojna Rosji na Ukrainie jako kontynuacja wadliwego systemu politycznego, który wygenerował II W.Św. Cz. III, broszura Pobranie, kwiecień 2022
250. Wojna Rosji na Ukrainie jako kontynuacja wadliwego systemu politycznego, który wygenerował II W.Św. Cz. IV, broszura Pobranie, kwiecień 2022
249. Wojna Rosji z Ukrainą a misja Kaczyńskiego i biocybernetyka_Cz_I, broszura Pobranie, marzec 2022
248. Psychopolityczne podstawy rozpoznawania wojny Rosji z Ukrainą. I, broszura Pobranie, marzec 2022
247. Grudzień’1970 vs COVID-19 (2020). Dwie duchowości, broszura Pobranie, styczeń 2022
246. Pandemia jako model wojny hybrydowej, broszura Pobranie, styczeń 2022
245. Metodologiczna ocena zarządzania pandemią luty 2020 – luty 2022, broszura Pobranie, styczeń 2022
244. PRL jako państwo esbecjonistyczne i Państwo Podziemne z samorekrutacji Cz. I, broszura Pobranie, styczeń 2022
243. PRL jako państwo esbecjonistyczne i Państwo Podziemne z samorekrutacji Cz. II, broszura Pobranie, styczeń 2022
242. Zarządzanie pandemią COVID-19 a błąd konkretyzmu nie na miejscu w zarządzaniu, broszura Pobranie, styczeń 2022
241. Pandemia COVID-19 jako obiekt zjawiskowy społeczny, który falsyfikuje zarządzanie technokratyczne, broszura Pobranie, styczeń 2022
240. Jak technokratyczny model zarządzania pandemia COVID-19 ponosi klęskę, broszura Pobranie, styczeń 2022
239. Błędy zarządzania metodą technokratyczną, broszura Pobranie, styczeń 2022
238. Anestezja w zarządzaniu pandemią COVID – 19. Cz.I., broszura Pobranie, styczeń 2022
237. Anestezja w zarządzaniu pandemią COVID – 19. Cz.II., broszura Pobranie, styczeń 2022
236. Adekwatne zarządzanie a kontrwywiad, broszura Pobranie, grudzień 2021
235. Metodologiczna analiza współpracy… part 1 (EN), broszura Pobranie, grudzień 2021
234. Metodologiczna analiza współpracy… part 2 (EN), broszura Pobranie, grudzień 2021
233. Praktyczne problemy w metodologii… (EN), broszura Pobranie, grudzień 2021
232. Metodologiczna analiza współpracy… cz.1 (PL), broszura Pobranie, grudzień 2021
231. Metodologiczna analiza współpracy… cz.2 (PL), broszura Pobranie, grudzień 2021
230. Praktyczne problemy w metodologii… (PL), broszura Pobranie, grudzień 2021
229. Polska na froncie sporów cywilizacyjnych. Zastosowanie pojęć cywilizacji łacińskiej w historii. Cz.I, broszura Pobranie, grudzień 2021
228. Polska na froncie sporów cywilizacyjnych. Zastosowanie pojęć cywilizacji łacińskiej w historii. Cz.II, broszura Pobranie, grudzień 2021
227. Historia najnowsza Polski.I, broszura Pobranie, listopad 2021
226. Historia najnowsza Polski.II, broszura Pobranie, listopad 2021
225. Historia najnowsza Polski.III, broszura Pobranie, listopad 2021
224. Człowiek z realu, broszura Pobranie, listopad 2021
223. Fenomenologia zarządzania pandemią COVID-19. Cz.I, broszura Pobranie, listopad 2021
222. Fenomenologia zarządzania pandemią COVID-19. Cz.II, broszura Pobranie, listopad 2021
221. Zarządzanie pandemią a biznesowy standard w nauce zachodniej w systemie z chaosu porządek. Cz.VIII, broszura Pobranie, listopad 2021
220. Zarządzanie pandemią a biznesowy standard w nauce zachodniej w systemie z chaosu porządek. Cz.IX, broszura Pobranie, listopad 2021
219. Zarządzanie pandemią a biznesowy standard w nauce zachodniej w systemie z chaosu porządek. Cz.X, broszura Pobranie, listopad 2021
218. Identifying, clarifying and verifications of goals and styles of management – COVID-19, broszura Pobranie, październik 2021
217. Dialektyka przyrody ożywionej i dialektyka zarządzania pandemią. CzVII, broszura Pobranie, październik 2021
216. Ciało sztuki zarządzania… Cz.28, broszura Pobranie, październik 2021
215. Antropologiczna analiza zarządzania… Cz.27, broszura Pobranie, październik 2021
214. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.23, broszura Pobranie, październik 2021
213. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.24, broszura Pobranie, październik 2021
212. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.25, broszura Pobranie, październik 2021
211. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.26, broszura Pobranie, październik 2021
210. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.1, broszura Pobranie, sierpień 2021
209. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.2, broszura Pobranie, sierpień 2021
208. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.3, broszura Pobranie, sierpień 2021
207. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.4, broszura Pobranie, sierpień 2021
206. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.5, broszura Pobranie, sierpień 2021
205. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.6, broszura Pobranie, sierpień 2021
204. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.7, broszura Pobranie, sierpień 2021
203. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.8, broszura Pobranie, sierpień 2021
202. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.9, broszura Pobranie, sierpień 2021
201. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.10, broszura Pobranie, wrzesień 2021
200. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.11, broszura Pobranie, wrzesień 2021
199. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.12, broszura Pobranie, wrzesień 2021
198. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.13, broszura Pobranie, wrzesień 2021
197. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.14, broszura Pobranie, wrzesień 2021
196. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.15, broszura Pobranie, wrzesień 2021
195. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.16, broszura Pobranie, wrzesień 2021
194. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.17, broszura Pobranie, wrzesień 2021
193. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.18, broszura Pobranie, wrzesień 2021
192. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.19, broszura Pobranie, wrzesień 2021
191. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.20, broszura Pobranie, wrzesień 2021
190. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.21, broszura Pobranie, wrzesień 2021
189. Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Cz.22, broszura Pobranie, wrzesień 2021

188. Ryzyko komercyjnej wyszczepialności stadnej na COVID-19, Świat wirusów kontra świat komercyjnego zarządzania – cz1., broszura Pobranie, lipiec 2021
187. Ryzyko komercyjnej wyszczepialności stadnej na COVID-19, Świat wirusów kontra świat komercyjnego zarządzania – cz2., broszura Pobranie, lipiec 2021
186. COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy EEC’2021 i inne.Cz 1, broszura Pobranie, maj 2021
185. COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy EEC’2021 i inne.Cz 2, broszura Pobranie, maj 2021
184. COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy EEC’2021 i inne.Cz 3, broszura Pobranie, maj 2021
183. COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy EEC’2021 i inne.Cz 4, broszura Pobranie, maj 2021
182. COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy EEC’2021 i inne.Cz 5, broszura Pobranie, maj 2021
181. COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy EEC’2021 i inne.Cz 6, broszura Pobranie, maj 2021
180. COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy EEC’2021 i inne.Cz 7, broszura Pobranie, maj 2021
179. COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy EEC’2021 i inne.Cz 8, broszura Pobranie, maj 2021
178. COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy EEC’2021 i inne.Cz 9, broszura Pobranie, maj 2021
177. Jan Nowak Autyzm wysokofunkcjonujący, broszura Pobranie, maj 2021
176. Romuald Starosielec Reforma PGZ – Koncepcja_1, broszura Pobranie, maj 2021
175. Pandemia Covid-19 i Jana Pawła II błąd alternatywizmu (konkretyzmu). Cz I, broszura Pobranie, maj 2021
174. Pandemia Covid-19 i Jana Pawła II błąd alternatywizmu (konkretyzmu). Cz II, broszura Pobranie, maj 2021
173. Zarządzanie w Polsce w okresie pandemii Covid-19 z punktu widzenia analizy metodologicznej. Cz.I, broszura Pobranie, kwiecień 2021
172. Zarządzanie w Polsce w okresie pandemii Covid-19 z punktu widzenia analizy metodologicznej. Cz.II, broszura Pobranie, kwiecień 2021
171. Patryk Ogonowski Analiza projektu PGZ, broszura Pobranie, kwiecień 2021
170. Nieszczęśliwe systemy Cowidowy i Dominikański. Cz. IV, broszura Pobranie, kwiecień 2021
169. Nieszczęśliwe systemy Cowidowy i Dominikański. Cz. III, broszura Pobranie, kwiecień 2021
168. Nieszczęśliwe systemy Cowidowy i Dominikański. Cz. II, broszura Pobranie, kwiecień 2021
167. Nieszczęśliwe systemy Cowidowy i Dominikański. Cz. I, broszura Pobranie, kwiecień 2021
166. Dylematy zarządzania zhierarchizowanymi korporacjami – Dominikanie, broszura Pobranie, marzec 2021
165. Andrzej Zieliński Zagadnienie zarządzania przez stosowanie wadliwego języka w III RP, broszura Pobranie, marzec 2021
164. Andrzej Zieliński Jak szczepienia modyfikują ludzkie DNA, broszura Pobranie, marzec 2021
163. Andrzej Zieliński Podstawy zarządzania w okresie pandemii COVID , broszura Pobranie, luty 2021
162. Mirosław Zabierowski Zarządzanie a pojęcie i rola patriotyzmu narodowego w zarządzaniu , broszura Pobranie, luty 2021
161. Patryk Ogonowski Harmonizacja systemów energetycznych Polski, Niemiec i Unii Europejskiej w ujęciu technicznym i ekonometrycznym, broszura Pobranie, luty 2021
160. Patryk Ogonowski Analiza nauczania przedmiotów ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, broszura Pobranie, luty 2021
159. Andrzej Zieliński Synowie wicepremier, święte uprawnienia do zjeżdżania z górki, buntowniczy PZN. Śmierć państwa, broszura Pobranie, styczeń 2021
158. Andrzej Zieliński Covid – tzw. społeczne łajdactwo – zarządzanie, broszura Pobranie, styczeń 2021
157. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.1., broszura Pobranie, styczeń 2021
156. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.2., broszura Pobranie, styczeń 2021
155. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.3., broszura Pobranie, styczeń 2021
154. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.4., broszura Pobranie, styczeń 2021
153. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.5., broszura Pobranie, styczeń 2021
152. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.6., broszura Pobranie, styczeń 2021
151. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.7., broszura Pobranie, styczeń 2021
150. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.8., broszura Pobranie, styczeń 2021
149. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.9., broszura Pobranie, styczeń 2021
148. Andrzej Zieliński Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. Cz.10., broszura Pobranie, styczeń 2021
147. Andrzej Zieliński Metody i ujęcie niekoncernowe w zarządzaniu chorobami, broszura Pobranie, styczeń 2021
146. Andrzej Zieliński Monocentryczny lokalistyczny styl zarządzania i konsekwencje konkretyzmu nie na miejscu. Cz.3., broszura Pobranie, styczeń 2021
145. Andrzej Zieliński Monocentryczny lokalistyczny styl zarządzania i konsekwencje konkretyzmu nie na miejscu. Cz.2., broszura Pobranie, styczeń 2021
144. Andrzej Zieliński Monocentryczny lokalistyczny styl zarządzania i konsekwencje konkretyzmu nie na miejscu. Cz.1., broszura Pobranie, styczeń 2021
143. Szczepionki , broszura Pobranie, styczeń 2021
142. Mirosław Zabierowski Neuropolityka w zarządzaniu i kierowaniu państwem, broszura Pobranie, grudzień 2020
141. Mirosław Zabierowski Neuropolityka, neuro-socjologia, strajki kobiet a systemy finansowe, broszura Pobranie, grudzień 2020
140. Mirosław Zabierowski „Financial Times”, neuropolityka, strajk kobiet a systemy finansowe v2., broszura Pobranie, grudzień 2020
139. Mirosław Zabierowski „Financial Times”, neuropolityka, strajk kobiet a systemy finansowe, broszura Pobranie, grudzień 2020
138. Mirosław Zabierowski Zarządzanie nauką, wiedzą, historią, broszura Pobranie, grudzień 2020
137. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.1-wersja rozszerzona, broszura Pobranie, grudzień 2020
136. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.2-wersja rozszerzona, broszura Pobranie, grudzień 2020
135. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.3-wersja rozszerzona, broszura Pobranie, grudzień 2020
134. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.4-wersja rozszerzona, broszura Pobranie, grudzień 2020
133. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.5-wersja rozszerzona, broszura Pobranie, grudzień 2020
132. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.6-wersja rozszerzona, broszura Pobranie, grudzień 2020
131. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.7-wersja rozszerzona, broszura Pobranie, grudzień 2020
130. Mirosław Zabierowski Zarządzanie równowagowe. Cz.1, broszura Pobranie, grudzień 2020
129. Mirosław Zabierowski Zarządzanie równowagowe. Cz.2, broszura Pobranie, grudzień 2020
128. Mirosław Zabierowski Czy człowiek cokolwiek wybiera_Einstein, broszura Pobranie, grudzień 2020
127. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.3, broszura Pobranie, grudzień 2020
126. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.2, broszura Pobranie, grudzień 2020
125. Mirosław Zabierowski Nieadekwatne metody zarządzania. Cz.1, broszura Pobranie, grudzień 2020
124. Mirosław Zabierowski, Patryk Ogonowski Metodologia badań nad nowoczesnym uzbrojeniem Polskich Sił Zbrojnych, broszura Pobranie, grudzień 2020
123. Mirosław Zabierowski Ukryte style zarządzania państwem a zarządzanie nieadekwatne. Cz.2, broszura Pobranie, grudzień 2020
122. Mirosław Zabierowski Ukryte style zarządzania państwem a zarządzanie nieadekwatne. Cz.1, broszura Pobranie, grudzień 2020
121. Mirosław Zabierowski Adekwatna humanistyka polityczna. Cz.7., broszura Pobranie, listopad 2020
120. Mirosław Zabierowski Adekwatna humanistyka polityczna. Cz.6., broszura Pobranie, listopad 2020
119. Mirosław Zabierowski Adekwatna humanistyka polityczna. Cz.5., broszura Pobranie, listopad 2020
118. Mirosław Zabierowski Adekwatna humanistyka polityczna. Cz.4., broszura Pobranie, listopad 2020
117. Mirosław Zabierowski Adekwatna humanistyka polityczna. Cz.3., broszura Pobranie, listopad 2020
116. Mirosław Zabierowski Adekwatna humanistyka polityczna. Cz.2., broszura Pobranie, listopad 2020
115. Mirosław Zabierowski Adekwatna humanistyka polityczna. Cz.1., broszura Pobranie, listopad 2020
114. Mirosław Zabierowski Historia w konfrontacji z polityką. cz.1., broszura Pobranie, listopad 2020
113. Mirosław Zabierowski Historia w konfrontacji z polityką. cz.2., broszura Pobranie, listopad 2020
112. Mirosław Zabierowski Historia w konfrontacji z polityką. cz.3., broszura Pobranie, listopad 2020
111. Mirosław Zabierowski Historia w konfrontacji z polityką. cz.4., broszura Pobranie, listopad 2020
110. Mirosław Zabierowski Covid 19_strajk kobiet_style_myślowe. Cz.2., broszura Pobranie, listopad 2020
109. Mirosław Zabierowski Covid 19_strajk kobiet_style_myślowe. Cz.1., broszura Pobranie, listopad 2020
108. Patryk Ogonowski Metody rachunkowe ukrywania nielegalnych transferów., broszura Pobranie, październik 2020
107. Patryk Ogonowski Karuzele podatkowe, wojna hybrydowa a rola prawników i grantów oraz stażów zagranicznych w demontażu państwa., broszura Pobranie, październik 2020
106. Patryk Ogonowski O nauce w świecie karierowiczów., broszura Pobranie, październik 2020
105. Jerzy Ogonowski Współczesny Człowiek Renesansu., broszura Pobranie, październik 2020
104. Mirosław Zabierowski Funkcja – duch Leibniza – stawanie się., broszura Pobranie, październik 2019 (odnaleziony)
103. Mirosław Zabierowski Problem pracy nad językiem a teza profesora L. Kaczyńskiego., broszura Pobranie, październik 2020
102. Mirosław Zabierowski Jak wydarzenia polityczne czekają na profesora historii., broszura Pobranie, 30 września 2020
101. Mirosław Zabierowski Koronawirus, socjologia, gospodarka, język komunikacji., broszura Pobranie, wrzesień 2020
100. Mirosław Zabierowski Zagadnienie ewentualnej premii rozwoju państwa za personalistyczną świadomość i odpowiedzialność w zawodzie producenta energii, broszura Pobranie, wrzesień 2020
99. Mirosław Zabierowski Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego a normy promieniowania. Cz.3, broszura Pobranie, wrzesień 2020
98. Mirosław Zabierowski Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego a normy promieniowania. Cz.2, broszura Pobranie, wrzesień 2020
97. Mirosław Zabierowski Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego a normy promieniowania. Cz.1, broszura Pobranie, wrzesień 2020
96. Mirosław Zabierowski Włodzimierza Sedlaka homo elektronicus a akcja sadzenia zimą i wiosną 2020 stalowych drzewek. Cz. 2., broszura Pobranie, wrzesień 2020
95. Mirosław Zabierowski Ks. W. Sedlaka homo elektronicus a akcja sadzenia zimą i wiosną 2020 stalowych drzewek. Cz. 1., broszura Pobranie, wrzesień 2020
94. Mirosław Zabierowski Czy relatywizm etyczny ma odzwierciedlenie w systemach energetycznych?, broszura Pobranie, wrzesień 2020
93. Mirosław Zabierowski Analizy fizyczne w obszarze systemów energetycznych, broszura Pobranie, wrzesień 2020
92. Mirosław Zabierowski Jak ekspertyza fizyczna w zarządzaniu energetyką rozwija humanistykę, broszura Pobranie, wrzesień 2020
91. Mirosław Zabierowski Megawaty a fuzja prawdy, dobra i piękna, broszura Pobranie, wrzesień 2020
90. Mirosław Zabierowski Interdyscyplinarność nauki o bezpieczeństwie energetycznym Polski, broszura Pobranie, wrzesień 2020
89. Mirosław Zabierowski Akcja na akcję, reakcja na akcję, akcja na reakcję, broszura Pobranie, wrzesień 2020
88. Mirosław Zabierowski Walka Toxyny i Plastiku z Mlekiem, broszura Pobranie, wrzesień 2020
87. Mirosław Zabierowski Społeczne konteksty proliferacji błędów a potrzeba monitoringu związków zawodowych, broszura Pobranie, wrzesień 2020
86. Mirosław Zabierowski O psycho-społecznym znaczeniu prawdy w zarządzaniu historią, broszura Pobranie, wrzesień 2020
85. Mirosław Zabierowski Cywilizacja humanistyczna fizyków kontra cywilizacja faktów, broszura brak, pdf Pobranie, wersja rozszerzona, wrzesień 2020
84. Mirosław Zabierowski Przemiany zarządzania problem kadr, broszura brak, pdf Pobranie, wrzesień 2020
83. Mirosław Zabierowski Na czym polega Myślowe Imperium Węgierskie?, broszura brak, pdf Pobranie, sierpień 2020
82. Mirosław Zabierowski Dwa modele zarządzania – konkretystyczne i relacyjne czyli nad czym namilczał się marszałek fizyk Kornel Morawiecki, broszura brak, pdf Pobranie cz.1., sierpień 2020
81. Mirosław Zabierowski Dwa modele zarządzania – konkretystyczne i relacyjne czyli nad czym namilczał się marszałek fizyk Kornel Morawiecki, broszura Pobranie cz.2., sierpień 2020
80. Mirosław Zabierowski Cywilizacja humanistyczna fizyków kontra cywilizacja faktów, broszura brak, pdf Pobranie, sierpień 2020
79. Patryk Ogonowski, Mirosław Zabierowski Przemysłu obronnego nie oddaje się obcym, broszura brak, pdf Pobranie, sierpień 2020
78. Mirosław Zabierowski Haiti błędy metodologiczne zarządzanie faktami, broszura brak, pdf Pobranie, sierpień 2020
77. Mirosław Zabierowski Czy i kiedy król pomaga wrogowi, którego się obawia-01…, broszura brak, pdf Pobranie, lipiec 2020
76. Mirosław Zabierowski Czy i kiedy król pomaga wrogowi, którego się obawia-02.pdf…, broszura brak, pdf Pobranie, lipiec 2020
75. Mirosław Zabierowski Metafizyka szczegółowa vs cywilizacja JPII/JPS…, broszura brak, pdf Pobranie, lipiec 2020
74. Mirosław Zabierowski Geografia polityczna III RP… Część II., broszura brak, pdf Pobranie, czerwiec 2020
73. Mirosław Zabierowski Geografia polityczna III RP… Część I., broszura brak, pdf Pobranie, czerwiec 2020
72. Mirosław Zabierowski Teoria Sierpnia a zarządzanie. Obiekt Zjawiskowy w Rządzeniu (OZR)., broszura brak, pdf Pobranie, czerwiec 2020
71. Mirosław Zabierowski Teoria Sierpnia, historiozofia, Węgry., broszura brak, pdf Pobranie, czerwiec 2020
70. Mirosław Zabierowski Teoria Sierpnia. Fragment metafizyki niutonowskiej w polityce., broszura brak, pdf Pobranie, czerwiec 2020
69. Mirosław Zabierowski Lex continui, liberum veto i Einsteinizm a zarządzanie, broszura brak, pdf Pobranie, maj 2020
68. Mirosław Zabierowski Media – efektor – homeostat – człowiek – system autonomiczny M. Mazura, broszura brak, pdf Pobranie, maj 2020
67. Mirosław Zabierowski Konflikt Kaczyński (PiS) – Gowin (Porozumienie), broszura brak, pdf Pobranie, kwiecień 2020
66. Mirosław Zabierowski Koronawirus a kapitalizm, broszura brak, pdf Pobranie, maj 2020
65. Mirosław Zabierowski Koronawirus, zarządzanie, spadek PKB, broszura brak, pdf Pobranie, maj 2020
64. Marek Natusiewicz, Mirosław Zabierowski Obserwatorium astronomiczne zarządzania państwem okresu 6 II 2020 – 27 IV 2020, broszura brak, pdf Pobranie, kwiecień 2020
63. Mirosław Zabierowski Badania metodologiczne nad relacją patriotyzmu do zarządzania, broszura brak, pdf Pobranie, kwiecień 2020
62. Mirosław Zabierowski Oczyszczanie języka, broszura brak, pdf Pobranie, marzec 2020
61. Kosmos Logos O społecznych skutkach braku wiedzy, broszura brak, pdf Pobranie, marzec 2020
60. M.Zabierowski Zarządzanie nauką a metodologia nauk – studium przypadku, broszura brak, pdf Pobranie, marzec 2020
59. M.Natusiewicz Marek Migalski à rebours, broszura brak, pdf Pobranie, marzec 2020
58. M.Zabierowski Cesarstwo myślowe węgierskie, broszura brak, pdf Pobranie, marzec 2020
57. M.Zabierowski Rząd nie tworzy teorii faktu ukrzyżowania Polski w II W.Św., broszura brak, pdf Pobranie, marzec 2020
56. M.Zabierowski Kto powinien rządzić w Polsce ?, broszura brak, pdf Pobranie, luty 2020
55. M.Zabierowski Ukryte nurty zarządzania, broszura brak, pdf Pobranie, luty 2020
54. M.Zabierowski Podstawy neurozarządzania, broszura brak, pdf Pobranie, luty 2020
53. P.Ogonowski, M.Zabierowski Analiza powołania 5dywizji w latach 2022-2025, broszura brak, pdf Pobranie, styczeń 2020
52. P.Ogonowski, M.Zabierowski Analiza problemu CPK, broszura brak, pdf Pobranie, styczeń 2020
51. M.Zabierowski, P.Ogonowski Kulisy Manipulacji, broszura brak, pdf Pobranie, styczeń 2020
50. M.Zabierowski, Bezpieczeństwo w obszarze ABC, broszura brak, pdf Pobranie, styczeń 2020
49. M.Zabierowski, Świat jako Kosmos – Logos, czyli na czym polega Orbána wynalazek Kopernika, broszura brak, pdf Pobranie, styczeń 2020
48. M.Zabierowski, Materia? Nie ma materii – wskazał Einstein. O Jana Pawła II buncie rzeczy, broszura brak, pdf Pobranie, styczeń 2020
47. M.Zabierowski, Dylemat kadrowy uczciwy czy geniusz.pdf, broszura brak, pdf Pobranie, grudzień 2019
46. M.Zabierowski, O Jana Pawła II buncie rzeczy, broszura brak, pdf Pobranie, grudzień 2019
45. M.Zabierowski, Marksizm – uryzykownienie ludzkiego losu przez bezpiekę, broszura brak, pdf Pobranie, grudzień 2019
44. M.Zabierowski, Formy eksplanacyjne w historii, broszura brak, pdf Pobranie, grudzień 2019
43. M.Zabierowski, Czy parainformowanie jest skoligacone z Czwórką z Apokalipsy…, broszura brak, pdf Pobranie, listopad 2019
42. M.Zabierowski, M. Natusiewicz, Funkcja – duch Leibniza – fizyka stającego się, broszura brak, pdf Pobranie, październik 2019
41. M.Zabierowski, komentarz do Co to jest patriotyzm, tutaj do pobrania A5
40. M.Zabierowski, M. Natusiewicz, Gramy co mamy, broszura brak, pdf Pobranie, październik 2019
39. P.Ogonowski, Indywidualna organizacja studiów…, broszura brak, ZIP Pobranie, październik 2019
38. M.Zabierowski, O państwie, o patriotyzmie i o racji stanu…, broszura brak, pdf A4, wrzesień 2019
37. M.Zabierowski, Terabitowe podmienianie…rozszerzone, broszura brak, pdf A4, wrzesień 2019
36. M.Zabierowski, Terabitowe podmienianie…, broszura brak, pdf A4, wrzesień 2019
35. M.Zabierowski, Uczciwi czy genialni?, broszura brak, pdf A4, wrzesień 2019
34. M.Zabierowski, Frankowicze a patriotyzm…, broszura brak, pdf A4, wrzesień 2019
33. M.Zabierowski, Naród przekształcił wartość…, broszura brak, pdf A4, sierpień 2019
32. M.Zabierowski, Natura ideologii z chaosu porządek, broszura brak, pdf A4, lipiec 2019
31. M.Zabierowski, Obserwując młodych w sieci…, broszura brak, pdf A4, lipiec 2019
30. M.Zabierowski, Powstanie po Poczdamie…, broszura brak, pdf A4, lipiec 201929. M.Zabierowski, Patriotyzm, istnienie, istota…, broszura brak, pdf A4, marzec 2019
28. M.Zabierowski, Epipatriotyzm. Metafizyczne podstawy faktu, zła i konkretu…, broszura brak, pdf A4, luty 2019
27. M.Zabierowski, Definiowanie a konkretyzm i urzeczowienie…, broszura brak, pdf A4, styczeń 2019
26. M.Zabierowski, Humanistyczne refleksje jakościowe nad całokształtem znanych wskaźników liczbowych, broszura brak, pdf A4, grudzień 2018
25. M.Zabierowski, Wykorzystać siłę przeciwnika, broszura brak, pdf A4, listopad 2018
24. M.Zabierowski, Ryzyko a etyka działań w zarządzaniu globalnym, broszura brak, pdf A4, styczeń 2018 Wykorzystać siłę przeciwnika
23. M.Natusiewicz, M.Zabierowski i inni, Historia upadających imperiów, broszura A5, pdf A4, grudzień 2017
22. M.Zabierowski, M.Natusiewicz, Kontrwywiadownie kontra konkretyzm, monografia, broszura A5, pdf A4, wrzesień 2017
21. Marek Natusiewicz, Świadomość „inwentaryzacyjna” a bezpieczeństwo osobiste A5, listopad 2016/luty 2017
20. Mirosław Zabierowski, Systemy finansowe, ryzyko i geo-bezpieczeństwo A5, A4, grudzień 2016
19. Mirosław Zabierowski, Co to jest patriotyzm, monografia, A5, listopad 2016/luty 2017, wydanie III
18. Mirosław Zabierowski, Marek Natusiewicz, Historia magistra vitae est, monografia, format A5, lipiec 2016/luty 2017, wydanie III
17. Mirosław Zabierowski, Marek Natusiewicz, Poseł Lechistanu właśnie przybywa… A5, maj 2016
16. Mirosław Zabierowski, Między inżynierią a kosmologią A5, czerwiec 2004
15. Mirosław Zabierowski, Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. III, Trendy degeneracji społeczeństwa kapitalistycznego A5, maj 2004
14. Mirosław Zabierowski, Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. II, Czy fakty powinny być odnoszone do prawdy i piękna A5, maj 2004
13. Mirosław Zabierowski, Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. I, Reymontowskie prawa kapitalizmu A5, maj 2004
12. Gerwazy Świderski, Polska w 1939 roku nie po raz pierwszy uratowała Europę A5, wrzesień 2003
11. W.Poliszczuk, 60. rocznica mordów wołyńskich: nauka, polityka, uczczenie ofiar A5, marzec 2003
10. Mirosław Zabierowski, Eksperymenty społeczne i techniczne A5, marzec 2003
9. T.Grabińska, M.Zabierowski, Aksjologiczny krąg Solidarności, marzec 2003
8. W.Poliszczuk, Problem nacjonalizmu ukraińskiego w Polsce w zarysie A5, luty 2003
7. Mirosław Zabierowski, Cybernetyka techniczna i społeczna, luty 2003
6. Józef Tallat, Polska wobec integracji europejskiej A5, luty 2003
5. Mirosław Zabierowski, Techniki kosmiczne i socjotechniczne A5, luty 2003
4. Mirosław Zabierowski, Upodobania cywilizacji Atlantydy A5, lipiec 2002
3. Józef Tallat, Kryzys w LPR A5, maj – lipiec 2002
2. Mirosław Zabierowski, Postępy w socjotechnice A5, luty 2002
1. Mirosław Zabierowski, Jak kłamią same liczby w ekonomii? A5, styczeń 2002

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.