Boże, błogosław Polsce

Narodowe wyznanie wiary

MY, CZŁONKOWIE NARODU POLSKIEGO, na początku nowego tysiąclecia, w poczuciu odpowiedzialności za każdego Polaka, oświadczamy, co następuje:

Jesteśmy dumni z tego, że nasi przodkowie, ponad tysiąc lat temu osadzili państwo polskie na solidnych fundamentach i uczynił naszą ojczyznę częścią chrześcijańskiej Europy.

Jesteśmy dumni z naszych przodków walczących o przetrwanie, o wolności niepodległość.

Jesteśmy dumni ze wspaniałego dziedzictwa duchowego Polaków.

Jesteśmy dumni z tego, że nasz naród przez wieki orężnie bronił Europy oraz wzbogacał skarbiec wspólnych wartości swym talentem i swoją pracowitością.

Uznajemy rolę chrześcijaństwa w przetrwaniu narodu. Szanujemy różnorodne tradycje religijne naszego kraju.

Przyrzekamy chronić i zachować duchów ą jedność naszego narodu, która w wichrach minionego stulecia rozerwana została na części. Żyjące razem z nami narodowości stanowią część polskiej wspólnoty politycznej i czynnikami państwotwórczymi.

Zobowiązujemy się do kultywowania i strzeżenia naszego dziedzictwa, naszego języka, polskiej kultury, kultury i języka narodowości żyjących na terytorium Polskistworzonych przez człowieka, oraz zasobów naturalnych darowanych nam przez Stwórcę.

Przyjmujemy odpowiedzialność za naszych potomnych, dlatego roztropnie korzystamy z zasobów materialnych, duchowych i naturalnych, aby chronić warunki życia pokoleń, które przyjdą po nas.

Jesteśmy przeświadczeni, że nasza kultura narodowa stanowi bogaty wkład do różnorodnej jedności europejskiej.

Szanujemy wolność i kulturę innych narodów, dążymy do współpracy ze wszystkimi narodami świata.

Uznajemy, że podstawą bytu ludzkiego jest ludzka godność.

Uznajemy, że wolność jednostki może się realizować jedynie we współdziałaniu z innymi.

Uznajemy, że najważniejsze ramy naszej koegzystencji stanowią rodzina i naród, a podstawowe wartości naszego współbytowania to wierność, wiara i miłość.

Uznajemy, że podstawą siły wspólnoty i godności każdego człowieka jest praca, dzieło ducha ludzkiego.

Uznajemy za swoją powinność niesienie pomocy osobom potrzebującym i biednym.

Uznajemy, że wspólnym celem obywateli i państwa jest zapewnienie dobrobytu, bezpieczeństwa, porządku, sprawiedliwości i wolności.

Uznajemy, że rządy ludu istnieją tylko tam, gdzie państwo śluzy swym obywatelom, a także sprawiedliwie, bez nadużyć i stronniczości, kieruje

Z szacunkiem odnosimy się do zdobyczy naszej pierwszej historycznej konstytucji oraz do tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które ucieleśniają konstytucyjną ciągłość państwowości Polski i jedność narodu.

(…)

Nasza obecna wolność poczęła się z rewolucji poznańskiej 1956 roku.

Przywrócenie państwowej suwerenności naszej ojczyzny, utraconej 19 stycznia 1947 roku, datujemy od 25 listopada 1991, od ukształtowania się pierwszego wyłonionego w wolnych wyborach przedstawicielstwa narodu. Dzień ten uważamy za początek nowej demokracji i nowego ładu konstytucyjnego w naszym kraju.

Wyznajemy, że po prowadzących do kryzysu moralnego dziesięcioleciach XX wieku mamy nieodpartą potrzebę duchowej i intelektualnej odnowy.

Wierzymy we wspólnie kształtowaną przyszłość, w poczucie misji młodych pokoleń. Wierzymy, że nasze dzieci i wnuki swym talentem, swą wytrwałością i siłą ducha znów uczynią Polskę wielką.

Nasza Konstytucja jest podstawą naszego porządku prawnego: jest to przymierze pomiędzy Polakami z przeszłości, teraźniejszymi i przyszłymi. to żywe ramy wyrażające wolę narodu, formę, w której pragniemy żyć.

My, obywatele Polski, jesteśmy gotowi do tego, by ład naszego kraju oprzeć na wspólnej pracy narodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *